ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมตรวจสถานที่จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกำแพงเพชร
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมตรวจสถานที่จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกำแพงเพชร ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจความพร้อมและความคืบหน้าการดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ เตรียมความพร้อม ขั้นตอน พิธีการในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสมพระเกียรติ นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบความสะอาดของน้ำก่อนนำไปประกอบพระราชพิธีพร้อมกับแหล่งน้ำอื่นๆทั่วประเทศในวันที่ 6 เมษายน 2562 โดยจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกำแพงเพชร ใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ำ(บ่อสามแสน)เข้าร่วมในพระราชพิธี ซึ่งเป็นบ่อน้ำโบราณมีมาตั้งสมัยอดีต ลักษณะเป็นบ่อศิลาแลงโบราณขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
151 view