ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับนายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร เดินทางรับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยนายแพทย์จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ และหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกำแพงเพชร ต่อจากนั้นเดินทางมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรกราบสักการะพระพุทธวชิรปราการ และศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตา-ยาย บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
288 view