ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้ารายงานตัวต่อนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในโอกาสรับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
104 view