ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทำน้ำอภิเษก ณ บ่อสามแสน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดกำแพงเพชร
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 11.52 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทำน้ำอภิเษก ณ (บ่อสามแสน) ภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร ในการนี้ นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วย ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการจัดทำน้ำอภิเษก เพื่อนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่โบสถ์วัดคูยาง อำเภอเมืองกำแพงเพชร บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สามแสน ตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าวัดใหญ่ในเขตอรัญญิกด้านเหนือเมืองกำแพงเพชร เป็นบ่อศิลาแลงขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด กว้าง 9.50 เมตร ยาว 16.50 เมตร ลึก 6 เมตร มีน้ำขังอยู่ตลอดปี คนโบราณในสมัยนั้นขุดเอาศิลาแลงที่บ่อแห่งนี้ไปสร้างโบราณสถาน แล้วใช้บ่อแห่งนี้เก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคได้อีก มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าในสมัยโบราณกาลนั้นชาวบ้านชาวเมือง และขบวนการทัพต่างๆ ที่ผ่านเมืองนี้ต้องอาศัยใช้น้ำในบ่อนี้บริโภค จำนวน 300,000 คน ตลอดทั้งปีก็ไม่หมดจึงได้เรียกบ่อแห่งนี้ว่าบ่อสามแสน มาจนกระทั่งปัจจุบัน
122 view