ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก จังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดคูยาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากนั้นในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 จะมีการเชิญคนโทน้ำอภิเษกจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องดอกแก้ว ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และจะได้มีการเชิญคนโทน้ำอภิเษก ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม และวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อไป
89 view