ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีส่งขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจังหวัดกำแพงเพชร
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.39 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีส่งขบวนคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร จะเป็นผู้อัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก เพื่อเก็บรักษาไว้ห้องดอกแก้ว ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการนี้ นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีส่งขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจังหวัดกำแพงเพชร ณ วัดคูยาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
111 view