ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 3 ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมรับมืออุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 จังหวัดกำแพงเพชร
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 3 ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมรับมืออุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยนายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตรายวันที่ 11-17 เมษายน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ร่วมหน่วยงานในระดับจังหวัดและอำเภอ ดูแลประชาชน เพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลทั้งระบบสื่อสาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ยาเวชภัณฑ์ รถพยาบาลฉุกเฉิน อุปกรณ์ต่าง ๆ ศูนย์รับแจ้งเหตุการณ์และสั่งการ 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด และห้องไอซียู (ICU)ในการดูแลผู้บาดเจ็บ
104 view