ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นำคณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รดน้ำขอพรนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ พร้อมทั้งขอพร และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
197 view