ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการอบรมความรู้การป้องกันระงับอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพหนีไฟแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้การป้องกันระงับอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพหนีไฟแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์การเกิดเหตุและทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ตลอดจนความเข้าใจการอพยพหนีไฟโดยไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกจนเกินเหตุ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมืองหนองปลิง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนี้ ได้มีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง กรณีแก๊สรั่ว การฝึกซ้อมการดับเพลิงด้วยถังดับเพลิง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนำองค์ความรู้ และแนวทางการฝึกซ้อมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จากนั้น ได้สมมติสถานการณ์ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากประตู ประสานขอทีมดับเพลิงเทศบาลเมืองหนองปลิงและเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เนื่องจากมีผู้ติดค้างภายในอาคารจำนวน 2 คน ในขณะเดียวกันได้มีการเปิดสัญญาณเตือนไฟไหม้ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและประกาศให้เตรียมการอพยพออกจากตัวอาคารลงมาพร้อมกันที่ด้านหน้าของสำนักงาน จากนั้น ทีมผจญเพลิงเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเข้าช่วยเหลือและขนย้าย ผู้ติดอยู่ในอาคารลงมาด้านล่าง ซึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย สำหรับการอบรมความรู้การป้องกันระงับอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพหนีไฟแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2562 เป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการรับมือหากมีเหตุการณ์อัคคีภัยเกิดขึ้น เพื่อลดภัยอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
143 view