ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข และคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 6/2562
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข และคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีวาระพิเศษนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 จำนวน 12 สาขา และมอบเกียรติบัตรพี่เลี้ยงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 12 สาขา จากนั้น มอบรางวัลองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สร้างสุขภาพ ลดเลี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563
131 view