�Ҿ�Ԩ������������
สสจ.กำแพงเพชร จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และประกวดคัดเลือกผลงานพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และประกวดคัดเลือกผลงานพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสาววรีรัตน์ สุนทรสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และคัดเลือกผลงานดีเด่นด้านระบบส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต้นแบบ เป็นตัวแทนจังหวัดกาแพงเพชรเข้าประกวดในระดับเขตต่อไป
view