ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
716 view