ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ร่วมพิธีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ณ โรงเรียนสักงามวิทยา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีในครั้งด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักราชเลขาธิการดำเนินการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชน เนื่องจากการเสด็จ ฯ ไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ ในปัจจุบันไม่สามารถทำได้เหมือนในอดีต โครงการนี้จะทำให้ราษฎรได้รับรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ที่ยังทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรทั่วประเทศ ทำให้ความรู้สึกห่างเหินระหว่างราษฎรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ลดน้อยลง จึงจัดให้มีโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยพิจารณาจากฎีกาที่ราษฎรทูลเกล้า ฯ ถวาย และสำนักราชเลขาธิการทำการตรวจสอบข้อมูลนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาแก่ราษฎรนั้น ๆ ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนางสาววาสนา เครือโป้ ราษฏรตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร ครอบครัวเด็กชายอดุลย์ โพธิ์อิมทร์ ราษฏตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร และครอบครัวเด็กหญิงปานวาด วงษ์แสง ราษฎรตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณะวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือทุนสนับสนุนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง และสิ่งของพระราชทาน
480 view