ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
เวลา 13.30 น. ของวันนี้(26 พฤษภาคม 2558) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำดิบ อำเภอเมืองกำแพงเพชร สาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย และโรงพยาบาลพรานกระต่าย
631 view