ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ลงพื้นที่อำเภอลานกระบือ
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลลานกระบือ และสาธารณสุขอำเภอลานกระบือ
650 view