ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร
วันนี้ (28 พฤษภาคม 2558) เวลา 11.30 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบคุณกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งทางคณะกรรมการจะลงพื้นที่ติดตามในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดเป็นคะแนนสะสมการประกวดในระดับประเทศต่อไป
512 view