ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรพ.สต.
ช่วงเช้าวันนี้ (2 มิถุนายน 2558) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากอ่าง อำเภอเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับจังหวัด หลังจากนั้นเดินทางตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
573 view