ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกรด อำเภอเมืองกำแพงเพชร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม และโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
582 view