ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมสรุปผลงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพรอบ 8 เดือน
วันนี้ (5 มิถุนายน 2558) เวลา 9.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลงานยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพรอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2557 - พฤษภาคม 2558) ปีงบประมาณ 2558 โดยมีคุณสมสิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการวิชาการ) กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน สะท้อนผลสำเร็จการดำเนินงานที่ส่งผลถึงประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
553 view