ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.เปิดประชุมสัมมนาเรื่อง “การวิจัยทางคลินิกในชุมชน ประเด็นทางจริยธรรมที่ควรพิจารณา”
เวลา 9.00 น. วันนี้ (8 มิถุนายน 2558) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง “การวิจัยทางคลินิกในชุมชน ประเด็นทางจริยธรรมที่ควรพิจารณา” (Human Subject Protection for Research in Community) ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อ.เมืองกำแพงเพชร ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรกับหน่วยวิจัยไวรัสวิทยา-กำแพงเพชร สถาบันวิจัยวิทยศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก(ฝ่ายสหรัฐ) ที่ได้ดำเนินการวิจัยเรื่องไข้เลือดออกในจังหวัดกำแพงเพชรมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการวิจัยด้านคลินิกที่ดำเนินการทั้งโรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงเรียน ชุมชน เพื่อนำมาสู่ความเข้าใจในโรคไข้เลือดออก ทั้งในแง่ของการวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน
510 view