ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ลงพื้นที่รพ.สต.พร้อมกับประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขคนใหม่
วันนี้(8 มิถุนายน 2558) เวลา 10.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะรากเสียด ซึ่งเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับอำเภอ หลังจากนั้นเดินทางไปที่โรงพยาบาลโกสัมพีนคร และสาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
509 view