ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นิเทศงานเครือข่าย จังหวัดกำแพงเพชร รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558
วันนี้ (9 มิถุนายน 2558) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร คุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข และคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่นิเทศงานเครือข่าย จังหวัดกำแพงเพชร รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงพยาบาลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย หลังจากนั้นเวลา 13.00 น. เดินทางไปนิเทศงานเครือข่าย จังหวัดกำแพงเพชร ของอำเภอเมือง โรงพยาบาลกำแพงเพชร
476 view