ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ร่วมประชุมประเดือนกับเจ้าหน้าที่สสอ.เมือง
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข ร่วมประชุมประจำเดือนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง พร้อมชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ในช่วงบ่ายของวันนี้
561 view