ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.เยี่ยม รพ.สต
เช้าวันนี้ (16 มิถุนายน 2558) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
563 view