ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรพ.สต.
วันนี้ (17 มิถุนายน 2558) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมอสมบูรณ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
550 view