ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นิเทศงานเครือข่าย จังหวัดกำแพงเพชร รอบที่ 2
เวลา 9.00 น. วันนี้ (17 มิถุนายน 2558) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร คุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข และคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นอำเภอคลองลานนิเทศงานเครือข่าย จังหวัดกำแพงเพชร รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองลาน หลังจากนั้นเวลา 13.00 น. นิเทศงานเครือข่ายโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล
489 view