ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นิเทศงานเครือข่าย รอบที่ 2
วันนี้ (18 มิถุนายน 2558) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร คุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข และคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นอำเภอขาณุวรลักษบุรี นิเทศงานเครือข่าย จังหวัดกำแพงเพชร รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี
477 view