ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
เยี่ยม รพ.สต.ดีเด่นระดับอำเภอ
เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับอำเภอ
472 view