ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบนายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558
444 view