ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรพ.สต.
เมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้ (19 มิถุนายน 2558) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแก้ว อำเภอไทรงาม
448 view