ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.กพ. แนะประชาชนอย่าตระหนก ...โรคเมอร์ส ควรตระหนักเน้นดูแลสุขภาพอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวท้องถิ่นของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ไทยพีบีเอส และสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นทิพย์เคเบิลทีวี ณ โรงพยาบาลไทรงาม เกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน และการเตรียมความพร้อมในการรับมือโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือเมอร์ส (MERS - CoV : Middle East Respiratory Syndrome Corona-Virus) โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ กล่าวว่าจะดำเนินมาตรการตามกระทรวงสาธารณสุข 5 มาตรการคือ 1.การซักประวัติผู้ป่วย ให้เข้มงวดขึ้น หากพบผู้มีไข้ ไอ ที่เดินทางมาจากตะวันออกกลาง เกาหลีใต้ ภายใน 14 วัน ให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ รวมทั้งประสาน คลินิก โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลสังกัดอื่นในพื้นที่ ให้เข้มงวดมาตรการนี้ด้วย หากพบผู้ป่วยดังกล่าวให้ส่งโรงพยาบาลในสังกัดที่มีห้องแยกโรคความดันต่ำทันที 2.ให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ เพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 3.ให้ความรู้แนวทางการดูแลผู้ป่วย แพทย์ทุกคนต้องมีความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยโรค บุคลากรต้องมีความรู้เรื่องนี้ ป้องกันตนเองไม่ให้ป่วย และทุกวันเวลาประมาณ 20.00-23.00น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและสาธารณสุขนิเทศก์ จะโทรศัพท์ไปตรวจสอบว่าแพทย์ที่อยู่ประจำห้องฉุกเฉิน มีความรู้ในเรื่องนี้ดีหรือไม่ 4.ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในภูมิภาค ทำงาน 24 ชั่วโมง เพื่อให้วินิจฉัยได้รวดเร็วที่สุด 5.การเตรียมเครื่องมือป้องกันตนเองและผู้อื่น หากบุคลากรทางการแพทย์มีอาการป่วยจะต้องใส่หน้ากากป้องกันโรค เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม นอกจากนี้ได้ฝากถึงประชาชนว่า อย่าได้ตระหนก แต่ควรตะหนัก พร้อมทั้งใช้มาตรการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาด สำหรับประชาชนทั่วไป หากเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดขอให้อย่าคลุกคลีกับผู้ป่วยและหากกลับประเทศไทยภายใน 14 วัน หากมีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ให้ไปพบแพทย์ทันที ขอความร่วมมือประชาชนจะทำให้สามารถควบคุมโรคนี้ได้ หากมีข้อสงสัยข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
569 view