ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชน แก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
วันนี้(24 มิถุนายน 2558) เวลา 9.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบคุณกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชน ปี 2558 ณ ห้องประชุมชากังราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชน และสร้างกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานที่ผ่านมาในแต่ละองค์กร จำนวน 10 องค์กร ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจาก สคร.8 นครสวรรค์
478 view