ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จิบกาแฟแชร์ความคิด ครั้งที่ 30
วันนี้(25 มิถุนายน 2558) เวลา 7.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และคุณอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรรม "จิบกาแฟแชร์ความคิด" จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 30 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีธันยบูรณ์สถาพร ต.วังไทร อ.คลองขลุง
570 view