ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ลงพื้นที่เยี่ยม รพ.สต.
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยที่แรกตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา หลังจากนั้นเดินทางไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคณฑี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
551 view