ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมคณะกรรมการบริหารคนต่างด้าว
วันนี้ (3 กรกฎาคม 2558) เวลา 10.00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคนต่างด้าวจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมชากังราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
522 view