ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ซักซ้อมการนำเสนอ โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร
วันนี้ (8 กรกฎาคม 2558) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข ซักซ้อมการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมนครชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจะเข้าประกวด พร้อมนำเสนอในระดับประเทศวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
555 view