ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุม CFO
วันนี้ (9 กรกฎาคม 2558) เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและคณะกรรมการ CFO จังหวัดกำแพงเพชร เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำนโยบายการคลังสุขภาพ จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
480 view