ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
วันพระนารายณ์มหาราช 2558
วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบคุณสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการวิชาการ) เข้าร่วมพิธีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
599 view