ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัด
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายรุ่งชัย ใบกว้าง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคุณกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
529 view