ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยเด็กวิกฤติ
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหอผู้ป่วยเด็กวิกฤติ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลกำแพงเพชรโดยมีแพทย์หญิงอังคณา อุปพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม ให้การต้อนรับ
447 view