ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สต.
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนตารอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลกบาตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนโค้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโค้งไผ่ ทั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรมีนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจัดทำผังองค์กรโดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุงเป็นต้นแบบ
845 view