ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.เป็นประธานตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตา - ยาย
วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.09 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตา - ยาย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ร่วมพิธี ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตา - ยาย เพื่อความเป็นศิริมงคล ให้เจ้าหน้าที่มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
455 view