ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ลงพื้นที่เยี่ยม รพ.สต.
เช้าวันนี้(27 กรกฎาคม 2558) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร
405 view