ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ซ้อมปั่นจักรยาน กิจกรรม BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่
วันที่ 2 สิงหาคม 2558 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา และนายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 "BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่" ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ได้มีการจัดเตรียมทีมแพทย์พยาบาลดูแลตลอดเส้นทาง
402 view