ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
มหกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปี 2558
วันนี้ (3 สิงหาคม 2558) ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลเด่นอำเภอต้นแบบเขตสุขภาพที่ 3 โดยมีนพ.สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี การจัดมหกรรมวิชาการพัฒนาบริการระดับปฐมภูมิเพื่อ สร้างทีมหมอครอบครัว ขับเคลื่อนเป็นหัวใจระบบบริการปฐมภูมิ เพิ่มความไว้ใจ เชื่อมั่นสถานบริการสุขภาพใกล้บ้านเป็นที่พึ่งประชาชนทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง ใช้ 3 ยุทธศาสตร์ ปรับทัศนคติการทำงานบุคลากร จากเชิงเดี่ยวเป็นทีม ใช้เทคโนโลยีเหมาะสมและการบริหารจัดการแนวใหม่ กิจกรรมภายในงานมีการแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบที่โดดเด่น การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของ 12 เขตสุขภาพ และ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่มีนวัตกรรมเด่น พื้นที่ที่มีการดำเนินงานแบบบูรณาการทั้งในและนอกภาคส่วน พื้นที่ที่มีผลลัพธ์แสดงถึงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวม 39 พื้นที่ และนิทรรศการการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายที่ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและทีมหมอครอบครัว โดยมีผู้บริหารส่วนกลางและภูมิภาค เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทุกระดับทั่วระเทศเข้าร่วมประชุม 3,000 คน
526 view