ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.พบนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2557
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พบนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2557 พร้อมพาเยี่ยมชมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ
563 view