ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการเครือข่ายสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2558
วันนี้ (10 สิงหาคม 2558) เวลา 9.00 น. นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการเครือข่ายสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมดอยตุง โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ คืนข้อมูลผลการตรวจราชการ และนำเสนอผลงาน และนวัตกรรมเด่น ของทั้ง 5 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
442 view