ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
มหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ NCD Forum 2015
วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ศ.นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ NCD Forum 2015 ที่อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ในการนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นด้านโรคไม่ติดต่อ ระดับภาค ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานผ่านบูธนิทรรศการด้านโรคไม่ติดต่อ โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รับรางวัลจังหวีดที่มีผลงานดีเด่นด้านโรคไม่ติดต่อระดับภาค การจัดงานในครั้งนี้เพื่อบูรณาการ สานพลัง ลดเสี่ยง ลดภาวะแทรกซ้อน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านโรคไม่ติดต่อ เสริมความรู้ที่ทันสมัยเพื่อนำมาใช้ในการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
480 view