ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ร่วมงานนวัตกรรมการแพทย์ (MediThai Fair)
วันนี้ (18 สิงหาคม 2558) เวลา 15.30 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย (Medical Innovation of Thailand) ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขให้การต้อนรับ ในการนี้นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย (Medical Innovation of Thailand) ในครั้งนี้ด้วย งานมหกรรม “ตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย (Medical Innovation of Thailand) ผลิตภัณฑ์จากแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์” ขึ้น ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 ณ ฮอล 9 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดย 4 หน่วยงานที่ร่วมกันจัด คือ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อผลักดันให้เกิดการนำนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุขที่ประดิษฐ์โดยฝีมือคนไทยสู่การใช้งานจริง ตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย จะเป็นเวทีพบปะระหว่างผู้พัฒนานวัตกรรมการแพทย์ฯ ผู้ผลิต และผู้ใช้งานจริง เพิ่มโอกาสเจรจาจับคู่ธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศได้ รวมถึงเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ โดยจะนำผลงานนวัตกรรมการแพทย์ฝีมือคนไทย ประมาณ 500 รายการ มาจัดแสดงผล ซึ่งมีนวัตกรรมผลงานที่โดดเด่น อาทิ บ้านสำหรับผู้สูงอายุ ระบบหุ่นยนต์ผ่าตัด หุ่นยนต์ดินสอมินิ หุ่นยนต์สอนเด็กออทิสติก และรถพยาบาลนาโน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวทีเสวนาการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ “รัฐซื้อรัฐใช้สินค่านวัตกรรมทางการแพทย์” “กว่าจะเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ของคนไทย” “โอกาสและปัจจัยเอื้อเพื่อเสริมความมั่นใจต่อนวัตกรรมทางการแพทย์ไทย” และ “การลงทุนร่วมภาครัฐเอกชน สู่การพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ไทย”
458 view