ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สต.
วันนี้ (20 สิงหาคม 2558) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่อำเภอไทรงาม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินกรอย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เจริญพร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแม่แตง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสักขีย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ
528 view